Świadectwa operatora amatorskich urządzeń radiowych
Dodane przez SP9GR dnia 06 grudzień 2016 - 23:25:27
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych [Pobierz plik PDF]

Poniżej skrótowe informacje...
§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych: 

a) w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, 
b) w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, 
c) w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej; 
2) zakres wymogów egzaminacyjnych; 
3) zakres, tryb i okresy niezbędnych szkoleń oraz praktyki; 
4) termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych albo jego odnowienie; 
5) tryb przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych; 
6) sposób powoływania komisji egzaminacyjnej; 
7) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych


Rozdział 2 Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych... 
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:
1) świadectwo klasy A  operatora urządzeń radiowych w  służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych w  służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810–2000 kHz, 3500–3800 kHz, 7000–7200 kHz, 14 000–14 350 kHz, 21 000–21 450 kHz, 28 000–29 700 kHz, 144–146 MHz, 430–440 MHz i 10,0–10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Wzory świadectw wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 
§ 6. 1. Świadectwa operatora urządzeń radiowych wydaje się na czas nieokreślony. 

Załącznik nr 3 WZORY ŚWIADECTW OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ:
  • WZÓR ŚWIADECTWA KLASY A OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ
  • WZÓR ŚWIADECTWA KLASY C OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ

  • Załącznik nr 6 ZAKRES WYMOGÓW EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ